Napędy zwrotnicowe

CSV 24 – napęd elektro-hydrauliczny

Jedną z podstawowych zalet napędu zwrotnicowego CSV 24 jest jego niewielka, równa 180 mm wysokość, umożliwiająca instalację na górze zwykłego drewnianego lub betonowego podkładu bądź podrozjezdnicy betonowej. Łatwa, zabierająca niewiele czasu instalacja i konserwacja gwarantuje najwyższą wydajność działania i niskie koszty eksploatacji. Maksymalna niezawodność w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz kompatybilność z innymi systemami sprawiają, że napęd CSV 24 to podstawowy wybór w przypadku pierwszej instalacji lub podczas modernizacji istniejących linii. czytaj więcej

CSV 34 – napęd ręczny

Napęd zwrotnicowy CSV 34 zaprojektowano dla rozjazdów z szynami rowkowymi i szynami typu kolejowego sterowanych ręcznie. Standardowa wersja napędu zbudowana jest w oparciu o sprawdzone elementy mechaniczne. Napęd ten można łatwo zabudować w już eksploatowanych zwrotnicach. Dzięki stosowaniu wyłącznie materiały najwyższej jakości, sprawdzonych pod względem wieloletniego działania w trudnych warunkach, zredukowaliśmy liczbę czynności konserwacyjnych, a co za tym idzie znacznie obniżyliśmy koszty eksploatacji. czytaj więcej