Systemy automatycznego rozrządzania

System Automatycznej Regulacji Prędkości Odprzęgów dla stacji rozrządowych, stacji manewrowych, bocznic kolejowych - SARPO

Istotą oferowanego rozwiązania, wdrożonego z powodzeniem na sieci PKP PLK S.A, jest sterowanie prędkością odprzęgów wykorzystujące rozproszony system urządzeń hamujących i zapewniające „prowadzenie do celu” każdego odprzęgu. W rezultacie powstał system o dużej odporności na zakłócenia niedeterministyczne, takie jak rozrzut oporów ruchu wagonów, napór powietrza, czy zmienne warunki atmosferyczne. Stanowi to nową jakość w stosunku do rozwiązań realizujących „strzał do celu”. czytaj więcej

Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR

Systemem dopasowanym do indywidualnych potrzeb Klienta i spełniającym aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie wzrostu efektywności stacji rozrządowych jest Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR wraz z Zespołem Wizualizacyjno-Operatorskim oraz Zespołem Rejestratora. Przeznaczony jest on do automatycznego rozrządu w strefie podziałowej stacji rozrządowych i manewrowych oraz bocznicach kolejowych. System TENSAR integruje wszystkich podsystemy asr pracujące w obrębie górki rozrządowej. czytaj więcej