System monitoringu oraz centralnego sterowania ruchem tramwajowym

W ofercie firmy Tens dostępny jest również system wizualizacyjny TCS Visio, wyposażony w monitor z wyświetlaczem dotykowym (tzw. touchscreen), który umożliwia monitorowanie stanów pracy systemu oraz intuicyjną obsługę. System TCS Visio wyświetla na ekranie monitora informacje o systemie sterowania oraz napędach zwrotnicowych w czasie rzeczywistym. System TCS Visio umożliwia również realizację dodatkowych funkcji wraz z ich integracją z systemem sterującym, jak np. wsparcie w czasie rzeczywistym lub diagnostyka napędu zwrotnicowego.

Informacje o aktualnym stanie napędów zwrotnicowych oraz innych urządzeń przytorowych zainstalowanych w obrębie zwrotnicy wyświetlane są na ekranie monitora oraz analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Charakterystyczne zdarzenia wskazujące na możliwość wystąpienia awarii w najbliższej przyszłości są natychmiast zgłaszane w postaci wiadomości alarmowych wyświetlanych na monitorze systemu TCS Visio i mogą zostać przesłane dalej e-mailem lub w formie wiadomości tekstowej (SMS). Dzięki skutecznemu zapobieganiu przerwom w działaniu linii tramwajowych w wyniku awarii napędów zwrotnicowych, dostępność sieci została znacznie podwyższona. Nie są już potrzebne okresowe prace konserwacyjne, co dodatkowo obniża ogólne koszty utrzymania.

Funkcja wsparcia w czasie rzeczywistym to logiczne rozszerzenie funkcji wizualizacji systemu TCS Visio. Funkcja ta wspiera służby utrzymania ruchu w ich codziennej pracy. Na ekranie monitora wyświetlane są wyjaśnienia dotyczące usterek i wskazówki dla służb utrzymania ruchu. Pracownik służb utrzymania ruchu otrzymuje wsparcie w sposób przejrzysty i zrozumiały, co praktycznie zwalnia go z konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu działania systemu. Czas przestoju w pracy systemu ulega znacznemu skróceniu, a gotowość do działania zdecydowanie wzrasta.